มุกดาหารไม่ทิ้งกัน.com
ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน
แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด 19


17,393 คนที่ลงทะเบียนแล้ว

แจ้งไปยังผู้ที่ลงทะเบียนช่วง 4 วันแรกที่เปิดระบบ (23-26 เมษายน 2563) ขอให้เข้ามาแก้ไขข้อมูลด้วยเพราะมีคำถามใหม่เพิ่ม 2 ข้อ เกี่ยวกับความต้องการเร่งด่วนและเหตุผลการขอความช่วยเหลือ คลิกแก้ไขที่นี่

ดูสถิติการให้ความช่วยเหลือแล้ว

ความห่วงใยจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

ผู้ว่ามุกดาหาร ประกาศมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการยับยั้งเชื้อไวรัสโควิด19 ของจังหวัดมุกดาหาร

27 กิจกรรมให้ความช่วยเหลือจากทางจังหวัดทั้งภาครัฐและเอกชน

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อมูล ผู้ขอทบทวนสิทธิ์เยียวยา 5,000 บาท (รอบที่ 7)

พช.ดอนตาล รับมอบตามโครงการ "ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด - 19" เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรฯ จากกรมการพัฒนาชุมชน

ชุมชนบ้านโปใหญ่ อ.เมืองฯ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผัก เพื่อเป็นการลดรายจ่ายและเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ในห้วงการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

คลิกดูภาพกิจกรรมล่าสุด

สถิติผู้ติดเชื้อในประเทศไทย (ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)

สถิติในประเทศไทยล่าสุด
ผู้ติดเชื้อรายใหม่(วันนี้)

0

(สะสม 3,040)
หายแล้ว(วันนี้)

5

(สะสม 2,921)
รักษาตัวใน รพ.

63

เสียชีวิต(วันนี้)

0

(สะสม 56)
ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 24/05/2020 11:35
แผนที่ข้อมูลจังหวัด/พื้นที่ประกาศ
ขอขอบคุณ

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข

สถิติผู้ติดเชื้อจังหวัดมุกดาหารล่าสุด

(คลิกที่ภาพเพื่อขยายเป็นภาพใหญ่)

แผนผังการพบผู้ติดเชื้อ/ตรวจสอบพื้นที่เตือนระวัง


ข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโควิค-19 ในจังหวัดมุกดาหาร

รหัสผู้ป่วย อายุของผู้ป่วย เพศผู้ป่วย สัญชาติ จังหวัดที่รักษาตัว วันที่กระทรวง
ได้รับรายงาน
วันที่แถลงข่าว จังหวัดที่เริ่มพบว่า
ตัวเองมีอาการป่วย
อำเภอที่เริ่มพบว่า
ตัวเองมีอาการป่วย
953 49 ปี ชาย ไทย มุกดาหาร 2020-03-25 2020-03-26 มุกดาหาร เมือง
952 54 ปี ชาย ไทย มุกดาหาร 2020-03-25 2020-03-26 มุกดาหาร เมือง
1201 32 ปี ชาย ไทย มุกดาหาร 2020-03-27 2020-03-28 มุกดาหาร เมือง
980 38 ปี หญิง ไทย มุกดาหาร 2020-03-25 2020-03-26 มุกดาหาร เมือง
*ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 25/05/2020