ระบบติดตามการเข้าไปยังสถานที่ให้บริการต่าง ๆ (QR Code Tracking)

เพียงแค่ประชาชนที่จะเข้าใช้บริการในสถานที่ต่าง ๆ ให้ทำการ Scan QR Code ที่ทางร้านจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อเฝ้าระวังและติดตามกรณีที่คนกลุ่มเสี่ยงหรือติดเชื้อเข้าไปในสถานที่แห่งเดียวกันกับท่าน เพื่อจะได้ทำการควบคุมและกักกันโรคได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความปรารถดีจาก ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร

 

1.ลงทะเบียนใหม่

สำหรับสถานที่ต่าง ๆ เช่น ร้านค้าทั่วไป ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย ห้างสรรพสินค้า สถานที่ราชการ โรงแรม/ที่พัก ธนาคาร คนขับรถโดยสาร/รถตู้โดยสาร ด่านตรวจตามถนนเส้นหลัก กลุ่มอื่นๆ  สามารถลงทะเบียนเพื่อรับ QR Code ติดไว้หน้าร้าน/หน้าสถานที่เพื่อให้ประชาชนที่เข้าใช้บริการได้ทำการ Scan เพื่อติดตามการเข้าใช้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ลงทะเบียนสร้าง QR Code

2.เข้าดูจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการ

ทางสถานที่ต่าง ๆ ตรวจสอบจำนวนลูกค้าที่มาใช้บริการได้ แก้ไขข้อมูลสถานที่ ข้อมูลการติดต่อ รูปภาพประจำร้านได้ในส่วนนี้

เข้าสู่ระบบตรวจสอบ

วิธีการลงทะเบียนจุดตรวจ/จุด Scan QRCode

วิธีการลงทะเบียนสถานที่/ร้านค้าทั่วไป

วิธีการลงทะเบียนสำหรับผู้ขับรถโดยสาร

วิธีการใช้งานสำหรับประชาชนทั่วไปและพนักงานขับรถโดยสาร/ขนส่งสินค้า

วิธีการ Scan QR Code สำหรับประชาชนทั่วไป
วิธีการ Scan Qr Code สำหรับพนักงานขับโดยสาร/รถขนส่ง

ศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดมุกดาหาร (ศบฉ.จ.มุกดาหาร)

0 4261 1410