กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมช่วยเหลือ

+เพิ่มหัวข้อใหม่คลิกที่นี่
27 กิจกรรม/ภาระกิจ การให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน

>> มุกดาหาร เมืองสำราญชายโขง <<

วันทึ่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น.
นายสมาน พั่วโพธิ์ พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้กับนายบัญชา เชี่ยวชาญ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ตัวแทนพัฒนาการอำเภอดอนตาล ตามโครงการ "ปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ภายใน 90 วัน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ต้านภัยโควิด - 19" เพื่อนำไปมอบให้กับครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับจัดสรรฯ จากกรมการพัฒนาชุมชน จำนวน 742 ซอง ดังนี้
1. ครัวเรือนยากจนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.
2. ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP
3. ครัวเรือนโคกหนองนาโมเดล และ
4. ครัวเรือนอื่นๆ เช่น ครัวเรือนในพื้นที่ชายแดนหรือทุรกันดาร ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโควิด - 19 และครัวเรือนที่ต้องการนำไปเพาะปลูก/มีความพร้อม เมล็ดพันธุ์ที่ได้รับจัดสรรฯ เช่น เมล็ดพันธุ์ผักคะน้า, พริกขี้หนู, ผักบุ้งจีน และ กะเพรา
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร (ชั้น 1) ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

ภาพ/ข่าวโดย : กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
CDD MUKDAHAN : Change for Good
เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2565

ชื่อผู้บันทึก: นายลภนพัฒน์ ไวศิษฎ์สกุล / สพจ.มุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 19 พ.ค. 2563, 19:06 IP Address: 103.40.132.14

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้