กิจกรรมการให้ความช่วยเหลือประชาชนของจังหวัดมุกดาหาร

กิจกรรมช่วยเหลือ

+เพิ่มหัวข้อใหม่คลิกที่นี่
27 กิจกรรม/ภาระกิจ การให้ความช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชน

ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง พื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ ตามมาตรการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการ หรืออาชีพอื่น ๆ ที่ได้รับผลกระทบหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่น ๆ ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเร่งยืนยันขอมูลผู้ขอทบทวนสิทธิ์ให้ได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

ชื่อผู้บันทึก: สำนักงานคลังจังหวัดมุกดาหาร วันเวลาที่บันทึก: 20 พ.ค. 2563, 10:48 IP Address: 203.170.16.163

ถาม/ตอบในหัวข้อนี้