เพิ่มฐานข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐจังหวัดมุกดาหาร

1.ข้อมูลส่วนบุคคล
2.สถานะ
3.ระดับการศึกษา
4.ข้อมูลหน่วยงาน/ตำแหน่ง
5.ที่อยู่ปัจจุบัน
6.ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
7.ประเมินความเสี่ยงของบุคคลจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัส COVID-19