สถิติการให้ความช่วยเหลือจากทางจังหวัดมุกดาหาร

จำนวนเงินรวมที่ให้การช่วยเหลือไปแล้ว

398,000

บาท